Slide background

2024 yılında yapılacak 27. Uluslararası Entomoloji Kongresi'ni ülkemizde düzenlemek üzere adayız

Slide background

1. Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresine dünyanın birçok yerinden katılım gösteren bilim insanlarına 2024 yılında yapılacak olan 27. Uluslarası Entomoloji Kongresini ülkemizde düzenleme isteğimizi yineledik. Bu fırsatı veren düzenleme kuruluna teşekkür ederiz.

Slide background

Çalışma Konularımız

Derneğimiz üyelerimize amacına uygun her türlü yardımda bulunur ve bilimsel bir dergi yayınlar. Entomoloji dalında çalısan elemanların bilimsel niteliklerinin geliştirilmesine yardımcı olacak her türlü konferans, seminer, toplantı ve inceleme gezileri düzenler ve bu gibi faaliyetlere katılır. Araştırıcıların kendi konularında yurt içinde veya yurt dışında ihtisas veya doktora yapmalarını teşvik eder ve gerekli kolaylıkların sağlanmasına çalışır.

Slide background
https://ice2020helsinki.fi/
Slide background

Türkiye Entomoloji Derneği 22. Olağan Genel Kurulu

9 Aralık 2019 tarihinde saat 14:00'te Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü (İzmir) toplantı salonunda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise 16 Aralık 2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

  • Türkiye Entomoloji Dergisi 2019 yılı 1. sayısından itibaren üyelerimize basılı olarak gönderilmeyecektir. Basılmış dergi sadece zorunlu olarak gönderim yapılması gereken resmi kurumlara ve o sayıda makalesi yer alan sorumlu yazarlara
  • Türkiye Entomoloji Derneği olarak 2020 yılında düzenlenecek “26. Uluslararası Entomoloji Kongresi”ni düzenlemek üzere 2016 yılı başında aday olmaya karar verdik. Adaylık sürecimizde hazırladığımız teklifi 2016 yılında Orlando USA de düzenlenen
  • Entomology 2019 SUNDAY, NOVEMBER 17, 2019 (ALL DAY)-WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2019 (ALL DAY) ESA 2019 Annual Meeting, St. Louis, MO
  • Makale başvuru sistemi hakkında
  •  Prof. Dr. Ian Riley'in "Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi" esnasında kongre katılımcılarına sunduğu "Challenges for publishingTurkish science in English:observations from two years of copyediting" başlıklı sunumu PDF olarak sayfamıza