Slide background

21. Genel Kurul Toplantısı

Türkiye Entomoloji Derneği 21. Olağan Genel Kurul toplantısı; 18 Aralık 2017 tarihinde Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü toplantı salonunda yapılan Türkiye Entomoloji Derneği 21. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda yönetim kurulumuz belirlendi.

Slide background

Çalışma Konularımız

Derneğimiz üyelerimize amacına uygun her türlü yardımda bulunur ve bilimsel bir dergi yayınlar. Entomoloji dalında çalısan elemanların bilimsel niteliklerinin geliştirilmesine yardımcı olacak her türlü konferans, seminer, toplantı ve inceleme gezileri düzenler ve bu gibi faaliyetlere katılır. Araştırıcıların kendi konularında yurt içinde veya yurt dışında ihtisas veya doktora yapmalarını teşvik eder ve gerekli kolaylıkların sağlanmasına çalışır.

Slide background

Üyelerimiz

Türkiye Entomoloji Derneği üyeleri, kendini araştırma ve geliştirmeye adamış bilginin paylaşıldıkça çoğalacağına inanan, alanlarında seçkin ve uzman kişilerden oluşmaktadır. Türkiye’nin tüm ziraat fakültesine sahip üniversitelerinden, ziraat üzerine görev yapan devlet kurum ve özel sektörden işini seven akademisyen, çalışanların oluşturduğu bir bilgi havuzuna sahibiz. Tüm üyelerimiz derneğimizin ortak bilgi havuzundan faydalanabilmektedir.