1. Bitki Koruma Kongresi

TÜRKİYE 5. ENTOMOLOJ? KONGRESİ BİLDİRİLERİ

PROCEEDINGS OF THE FIFTH TURKISH NATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY

8-10 Eylül 2004

8-10 September 2004

Ondokuz May?s Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

SAMSUN

 

SÖZLÜ SUNULAR

 

C. Kaplan, M. Büyük, S. Eren

GAP Bölgesinde Zeytin agaçlarinda Zarar Yapan Zeytin güvesi (Prays oleae Bern Lep: Hyponomeutidae)?nin Populasyon De?i?imi ve bulaşma Oran? üzerinde çalişmalar

 

B.Kovanc?, N. A. Kumral

Bursa ?li Zeytin bahçelerinde Euphyllura phillyreae Foerster (Homoptera: Aphalaridae)?nin Pop?lasyon Dalgalanmas?

 

F. Erler

Cacopsylla pyri (L.) (Homoptera: Psyllidae)?nin Antalya ilindeki Biyolojisi ve Biyolojisine Ait Bazi Parametreler

 

S. Karadag, C. Mart

Antepf?st??? alanlarinda zararli F?st?k ? güvesi, Schneidereria (=Recurvaria) pistaciicola (Danil.) (Lepidoptera: Gelechiidae)?n?n Bazi Biyolojik özellikleri ve doğal düşmanları

 

C. Kaplan

Güneydogu Anadolu Bölgesi Meyve agaçlarinda Zarar Yapan Osphranteria coerulesncens Redtb. (Coleoptera: Cerambycidae) üzerinde ?n çalişmalar

 

D. Yanar, O. Ecevit

?la?l? ve ?la?s?z Elma bahçelerinde Bitki zararlisi Tetranychid, Eryophyiid Akar (Tetrancyhidae, Eryophyiidae: Acarina)?lar ve predatör Akarlarin Populasyon Yo?unluklar?

 

E. Kaya,Y. Karsavuran

Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera: Scutelleridae)?in Bu?day Tanelerinde Olu?turdu?u Zarar üzerinde araştırmalar

 

H. Ba?p?nar, ?. Gen?soylu

Pamukta Fide D?neminde Ortaya ??kan Emici böceklerin Zarar? üzerine Bir çalişma

 

?. Serel, S. GÜRKAN, T. Keskin

?eker Pancar? Kist Nematodu (Heterodera schachtii Schmidt)?na Dayan?kl? ?e?itlerin Verim ve Kalite D?zeyinin Tespiti

 

C. Arslan, ?. H.Elek?io?lu

Domateste kök-ur nematodlar? (Meloidogyne incognita Chitwood 1949 Irk-2 ve Meloidogyne javanica Chitwood 1949 Irk-1)?na karşi dayan?kl?l???n te?vik edilmesinin araştırılması

 

M. A. S???t, . H. Elek?io?lu

Do?u Akdeniz Bölgesi?nde ?rt? alt? biber yeti?tiriciliçinde Meloidogyne incognita Chitwood, 1949?n?n mücadelesinde alternatif yöntemlerin araştırılması

 

S. Mennan, H. Mennan H. Melakeberhan

Bazi yabanci otlarin Soya kist nematodu (Heterodera glycines Ichinohe) (Tylenchida: Heteroderidae)?nun degisik populasyonlar? için konukçuluk özellikleri

 

A. Kaplan, A. Yorganc?lar, N. Bolat, A.F. Y?ld?r?m, E. ?ahin, J. Nicol

Tah?l Nematodlarina karşi Bu?day?n Hassasiyetinin Sera ve Tarla Denemelerinde Belirlenmesi

 

N. Bolat, J. Nicol, A. F. Y?ld?r?m, A.T?lek, A. Yorganc?lar, E. ?ahin, A. Kaplan, ?.H. Elek?io?lu

?lkesel ?Bugdayda Nematod Zarar? ve Kontrolü? Projesi ve Nematodun Neden Oldu?u Verim Kay?plar?

 

?. H. Elek?ioglu, M. avci, J. Nicol, K. Meyveci, N. Bolat, A. Yorganc?lar, E. ?ahin, A. Kaplan

Kuru Tah?l Yeti?tiriciliçinde Kist ve Lezyon nematodlarina (Heterodera spp., Pratylenchus spp.) karşi mücadelede Ekim N?betinin kullanılması

 

C. Mart, N. EROgLU

Pamukta Temel gelisme D?neminde görülen zararlilardan tütün Tripsi, Thrips tabaci L. (Thysanoptera: Thripidae)?nin Verim ve Verim Unsurlarina Etkisi

 

H. G??men, C. ?kten, M. G??men, Z. Devran, N. Topakc?

Pamuk Beyazsineği Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera;Aleyrodidae)? nin Genetik çesitliliçinin araştırılması

 

A. Ku?demir, T. Aktura, M. G?ne?, A.D. Kanat

Do?u Akdeniz Bölgesi Pamuk alanlarinda Temel gelisme D?neminde Sorun Olan Emici böceklerin Zarar Durumu ve mücadelesi üzerinde araştırmalar

 

N. Topakc?, H.G??men

Pamuk Beyazsineği Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera :Aleyrodidae) ve Pamuk kirmizi örümcegi Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) (Acarina: Tetranychidae)?a karşi Azadirachtin?in etkinligi üzerine Bir araştırma

 

H. ?zbek, S. Koster, ?. Aslan

Blastodacna libanotica Diakonoff Türkiye ??in Yeni Bir Armut ve Ahlat zararlisi

 

H. Ba?p?nar, ?. Gen?soylu

Anthelephila ionica (LaFerte) (Coleoptera: Anthicidae) üzerinde Bazi ?al?smalar??

 

T. K?l??, Z. Yolda?

izmir ilinde ?rt?alt? H?yar Yeti?tiriciliçinde Frankliniella occidentalis (Pergande) ve Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera.Thripidae)?nin Populasyon gelisimi

 

S.Y?ceer, N.K. Ko?

Agrobacterium tumefaciens Arac?l?g? ile Pamugun (Gossypium hirsutum L.) Genetik Transformasyonu

 

E. Karapazarl?o?lu, O. Ecevit

Samsun Bölgesinde Meydana Gelen Bir Cinayet Olay?nda Olay Yerinin Medikokriminal Adli Entomoloji A??s?ndan ?ncelenmesi

 

H. A. Ak?nc?, M. Eroglu, G.E. ?zcan

Do?u Ladini Ormanlar?m?zda Dendroctonus micans (Kug.) ve Ips typographus (L.) (Coleoptera: Scolytidae)?un Populasyon D?zeylerine ve doğal düşmanlarınin etkinligine Dayal? mücadele Stratejileri

 

C. G??l?, H. ?zbek

Quercus petraea (Mattuschka)?de Gal Olu?turan Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus) üzerinde Bazi Biyolojik çalişmalar

 

O. Sar?kaya, M avci

Türkiye G?knar Ormanlar? zararli Faunas? ??in Yeni Bir T?r: Choristoneura murinana Hbn. (Lep.: Tortricidae)

 

F. Erler, S. ?nal, M.Vuru?

Bazi U?ucu Ya? Bile?enlerinin Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) (Acarina: Tetranychidae)?a karşi Beslenmeyi ve Yumurta B?rakmay? Engelleyici Etkileri

 

A A. I??kber, A. Karc?

Bazi U?ucu Ya?larin Depo zararlisi Tribolium confusum (Coleoptera: Tenebrionidae) Erginlerine Olan Fumigant ve Ka??r?c? Etkisi

 

S. YÜCEL, . H. Elek?io?lu, M. A. S???t, C. Can, A. Uluda?, A. ?zarslandan, E. Aksoy

Do?u Akdeniz Bölgesinde Metil Bromid?e Alternatif Uygulamalarin Geli?tirilmesi

 

POSTER SUNULAR

 

A. ?zp?nar, A. Albayrak, S.E. G?r?r

Çanakkale ?li Ba? alanlarinda salkim güvesi (Lobesia botrana Den.-Schiff (Lep.;Tortricidae))?nin Populasyon gelismesi ve D?l Say?s?n?n Belirlenmesi

 

N. A. Kumral, B. Kovanc?

Bursa ?li Zeytin agaçlarinda Saptanan Akar türleri

 

G. Vatansever, M.R. Ulusoy

farkli sicakliklarin Aleurothrixus floccosus (Mask.) (Homoptera: Aleyrodidae)?un Bazi Biyolojik özellikleri üzerine Etkisi

 

?. Kasap, S ÇOBANOgLU, Y. Aktu?, E. Denizhan

Van G?l? çevresi Elma bahçelerinde Saptanan zararli ve yararli Akar türleri

 

H. ?zbek, L. G?ltekin, G. Davidian

Otiorhynchus lederi Stierlin, Türkiye ??in Yeni Bir Frenk ?z?m? zararlisi

 

G. ?etin, C. Hanta?, B. Ereno?lu

Bursa ve Yalova illerindeki Bazi ?z?ms? Meyvelerde böcek ve Akar Faunas?n?n Tespiti, önemli türlerinin Pop?lasyon yoğunluklarinin Belirlenmesi

 

?. Ak?a, C. Tuncer

Findik Kurdu (Curculio nucum L. Col., Curculionidae)?nun Morfolojisi ve Biyolojisi üzerine çalişmalar

 

K. Ak, M.Uysal, C. Tuncer

Giresun, Ordu Ve Samsun illerinde Findik bahçelerinde Zarar Yapan Yaz?c?böcek (Coleoptera: Scolytidae) türleri ve Bulunu? Oranlar?

 

M. Karag?z, I. Gen?soylu

Aydin ili kestane yeti?tirme alanlarinda zararli ve yararli t?rler ve ekonomik ?nemleri

 

A. T. Kayg?n, H. S?nmezy?ld?z

B. Bart?n yöresinde S?s Bitkilerinde Zarar Yapan böcekler

 

H.Toktay, E. ?ahin, A.T?lek, J. Nicol, H. Elek?io?lu, N. Bolat

Tah?llarin Tah?l Kist Nematodu Heterodera filipjevi (Madzhidov) ve kök Lezyon Nematodu Pratylenchus thornei (Sher et Allen)? ye karşi Sera koşullarinda Dayan?kl?l???n?n Testi ??in Kullan?lacak yöntemlerin Tespiti

 

A. Yorganc?lar, A. Kaplan, N. Bolat, A.F. Y?ld?r?m, E. ?ahin, J. Nicol

Bu?dayda Sera Testlerinde Kullan?lacak kök Lezyon Nematodlar?? n?n (Pratylenchus thornei , P. neglectus) üretiminde kullanilan Havu? Disk Metodu

 

?. Kepenekci, E. Evlice, M. E. ?kten

Türkiye Faunas? ??in Tylenchida (Nematoda) Tak?m?na Ba?l? ?? Yeni Kay?t: Neopsilenchus (N.) curvistylus Shahina & Maqbool, Malenchus macrodorus Geraert & Raski ve Rotylenchus gracilidens (Sauer) Sauer

 

S. Y?ld?z, ?. H. Elek?io?lu

?anl?urfa ?li Nematod Biyoçesitlili?i üzerine araştırmalar

 

H. ?ahin, C. Mart, H. Uyduran

Pamuk Tohumlu?u Olarak kullanilan ?i?itlerin Pembekurt, Pectinophora gossypiella (Saund.) (Lepidoptera: Gelechiidae) ve yabanci ot Tohumlar? ile Bula??kl?l?k Durumu

 

L. Efil, ?. G??l?

Diyarbak?r, Sanl?urfa ve Mardin llerinde Pamuk alanlarinda Bulunan Cicadellidae (Homoptera) türleri

 

H. G??men, . Tun?, M. Ke?eci

Serada Yeti?tirilen Patl?canda Liriomyza trifolii (Burgess) (Diptera:Agromyzidae)' nin Zarar? üzerinde araştırmalar

 

C. Hanta?, H. Al?c?, Y. K?t?k, H. R. Akba?, A. Saltaba?, ?. Bozbek

Erzincan sartlarinda Patates böceği [( Coleoptera: Chrysomelidae), (Leptinotarsa decemlineata Say. )]?nin Patates Bitkisi (Solanum tuberosum L.)?nde Fenolojiye Ba?l? Olarak Verime Etkisi üzerinde araştırmalar

 

D. Turanli, ?. K?smal?

Denizli ve U?ak illerinde depolanmiş Baklagil Tohumlarinda Bruchidae (Coleoptera) Familyas? türlerinin Zararlar? üzerinde ?ncelemeler

 

S. Akbulut, B.Y?ksel, A. Keten, P. Vieira, M. Mota

Türkiye Nematod Faunas? için Yeni Bir Bursaphelenchus Fuchs, 1937 (Nematoda: Parasitaphelenchidae) T?r?: Bursaphelenchus pinophilus Brzeski&Baujard, 1997

 

?. ?ahin, A. UgUR

Ankara ilinde Kavak zararlisi Coleopter ve Lepidopter türlerinin saptanmasi üzerinde araştırmalar

 

?. Hanc?o?lu, C. ?zkan, F. Demirci, E. G?ndo?mu?, O.GÜRKAN, R.Ay, S. Demir

Ankara ?li ?ubuk ?l?esi Vi?ne bahçelerinde Entegre mücadele Modeli Olu?turma çalişmalari

 

F. Dagl?, ?. Tun?

Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)?de farkli Gruplardan ?nsektisidlerle Yaprak Kal?nt? Biyoesseyleri

 

M. Sim?ek, M. Kaya, T. B?schbell, ?. G?ng?r, F. ?. Turgut

Elma ve turunçgillerde zararli Akarlara karşi mücadelede Geni? Etki Spektrumlu Yeni Nesil Bir Akarisit : Envidor SC 240 (Yayg?n ad?: Spirodiclofen)

 

M. Kaya, T. B?schbell, ?. G?ng?r, M. Sim?ek

önemli Bazi Meyve zararlilar? ile mücadelede Yeni Bir Se?enek : CALYPSO SC 480 (Yayg?n ad?: Thiacloprid)

 

M. Kaya, M. Sim?ek, T. B?schbell, F. ?. Turgut, B. Erbatur

Patl?can, Karpuz ve Pamukta zararli kirmiziörümcekler ile mücadelede Yeni Bir Se?enek Olan Oberon SC 240 (Yayg?n ad?: Spiromesifen)?nin Biyolojik etkinligi üzerinde araştırmalar

 

E. Kaya, H. Ko?er, M. ?zkan, V. Karaca, E.Y?lmaz

S?ne (Eurygaster spp. Heteroptera: Scutelleridae) mücadelesinde D?ner Diskli El P?lverizat?r? (Ulva+)' n?n Kullan?m olanaklari üzerinde araştırmalar

 

?. Gen?soylu, F. Sezgin

Ya?murlama Sulama Y?nteminin Bemisia tabaci Genn. (Homoptera: Aleyrodidae)?nin mücadelesinde Kullan?labilirli?i

 

N. Madanlar, Z. Yolda?, E. Durmu?o?lu, M. G?m??, E. ?r?ml?, E. Onogur, Y. T?zel

Tahtal? Baraj? (Menderes, izmir) Koruma Havzas?nda ?rt?alt? Organik Sebze Yeti?tiriciliçinde Bitki Koruma uygulamalari

 

E. Y?ld?r?m, M. Madl, J. Kolarov, S. ?oruh

Türkiye?nin Gasteruption (Hymenoptera: Gasteruptiidae) türleri

 

?. K. Erman, O. Erman

C. hydroporus nigellus Mannerheim (Coleoptera, Dytiscidae)??n Türkiye?den ?lk Kayd?

 

L. ?nl?, S. Korno?or

?anl?urfa ?linin Sphingidae (Lepidoptera) Faunas?n?n Belirlenmesi

 

C. Ayg?n, R. Hayat, S. G??l?, M. Olgun

Erzurum?da Mera Kalitesinin Cicadellidae (Homoptera) T?r Zenginliçine Etkisi

 

Isparta ?linin Coleoptera Faunas?

?.Karaca, Y. Karsavuran, H. S. Bulut, M. avci, O. DemirÖZER, B. Aslan, E. S?keli

 

H. Tunaz, D.W. Stanley

Manduca sexta Linnaeus (Lepidoptera: Sphingidae) larvalarinin Kan H?crelerinde Prostaglandin E2 Reseptürleri

 

H. ?zdikmen, A. Y. Okutaner, A. Emin

Kahramanmara? ?li (Türkiye) Yaprak K?nkanatl?lar? (Coleoptera, Chrysomelidae) Faunas? üzerine araştırmalar

 

H. ?zdikmen, A. Y. Okutaner

Kahramanmara? ?li (Türkiye) Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) Faunas? üzerine araştırmalar

Okunma 8823 defa Son Düzenlenme Salı, 18 Nisan 2017 03:54