8. Biyolojik Mücadele Kongresi

TÜRKİYE 8. BİYOLOJİK MÜCADELE KONGRESİ BİLDİRİLERİ

PROCEEDINGS OF THE EIGHTH TURKISH NATIONAL CONGRESS OF BIOLOG?CAL CONTROL

15-18 Temmuz 2009

15-18  July 2009

100.Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü VAN

 

SÖZLÜ SUNULAR

 

Fikret Demirci, Murat Mu?tu, M. Bora Kaydan, Selma ?lgent?rk

Entomopatojen Paecilomyces farinosus?un Asma Unlu Biti (Planococcus ficus) üzerine etkinligi ve Bazi Fungisitlerle Etkile?imleri

Mehtap Yakupo?lu, Remziye Nal?ac?o?lu, Zihni Demirba?, ?smail Demir

Agriotes lineatus (Coleoptera: Elateridae)?un Bakteriyel Floras?n?n Belirlenmesi ve Tan?mlanan ?zolatlarin zararli üzerindeki ?nsektisidal Etkileri

Murat Mu?tu, Erhan Ko?ak, Fikret Demirci

Entomopatojen Funguslar Paecilomyces farinosus ve Beauveria bassiana?n?n K?m?l (Aelia rostrata) üzerine Etkileri

?brahim ?akmak, ?pek Ekmen, Mehmet Karag?z, Bar?? G?lc?, Sel?uk Haz?r

Laboratuvar koşullarinda Sancassania polyphyllae (Acari: Acaridae)?n?n Entomopatojen Nematodlar üzerinde Bazi Biyolojik özellikleri

Mehmet Karag?z, Bar?? G?lc?, Canan Haz?r, Harry K. Kaya, Sel?uk Haz?r

farkli Bölgelerden ?zole Edilen Entomopatojen Nematodlarin Laboratuvar koşullarinda Akdeniz Meyve sineği, Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) Larvalarina karşi Etkinlikleri

Sevilhan Mennan, Tuba Kat?, G?khan Aydinl?, ?smail Erper

Samsun ?li Sebze Seralarinda kök-Ur Nematodlarinin doğal düşman? Olan Fungal Etmen ve predatör Nematod türleri

Nurper G?z, Erhan Ko?ak, Ne?et K?l?n?er

Süne Yumurta Parazitoidlerinin Molek?ler Y?ntemlerle Tan?lanmas?

M?nevver Kodan, Numan E. Babaro?lu, Sibel Karao?lu, Kadir Melan

Laboratuarda üretilen ve farkli S?relerde Dondurulan Pentatomidae Yumurtalarinda Trissolcus semistriatus Nees (Hym.: Scelionidae)?un gelisimi

G?rsel ?etin, Erhan Ko?ak, Cemil Hanta?

G?ney Marmara Bölgesi Hububat Ekosistemindeki Hemipterler ve Yumurta Parazitoitleri üzerine Bir çalişma

Ahmet Bayram, Gianandrea Salerno, Andrea Onofri, Eric Conti

?ki Sentetik Piretroitin Yumurta Parazitoiti Telenomus busseolae Gahan (Hymenoptera: Scelionidae)?nin Biyolojisi ve konukçu Bulma Davran??larina Subletal Etkileri

Mehmet Karacao?lu, Serdar Satar

farkli sıcaklarda Binodoxys angelicae (Haliday) (Hym.: Brachonidae)?n?n Aphis gossypii Glover (Hom.: Aphididae) üzerinde Bazi Biyolojik özelliklerinin araştırılması

Serdar Satar, G?l Satar, Mehmet Karacao?lu, Nedim Uygun

Lysiphlebus confusus Tremblay and Eady, Lysiphlebus fabarum (Marshall) ve Lysiphlebus testaceipes (Cresson) (Hym.: Braconidae)?in Aphis gossypii Glover (Hom.: Aphididae) üzerinde farkli sıcaklarda Bazi Biyolojik özellikleri

Murat Mu?tu, Ne?et K?l?n?er

Planococcus ficus?un avcisi Nephus kreissli?nin Parazitoit Leptomastix dactylopii üzerindeki Birlik ??i avcil???

N. Candan Erba?, Selma ?lgent?rk

Unaspis euonymi (Comstock) (Hemiptera: Diaspididae) üzerinde Chilocorus kuwanae Silvestri (Coleoptera: Coccinellidae)?nin Bazi Biyolojik özellikleri

Cem ?zkan, Oktay GÜRKAN

Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)?nin farkli Larva D?nemleri üzerinde S?perparazitizmin Soliter Larva Parazitoiti Venturia canescens Grav. (Hymenoptera: Ichneumonidae)?in gelişimine Etkileri

Musa Büyük, Cengiz Kazak

Diyarbak?r ve ?anl?urfa illerinde Pamuk Yeti?tirilen Alanlarda Saptanan Orius (Hemiptera: Anthocoridae) türleri ve Yayg?nl?klar?

Amir A. Yousif Malik, Kamil Karut

Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera: Aleyrodidae)?nin Çukurova Bölgesi?nde farkli kültür Bitkilerinde Parazitlenme Durumunun Belirlenmesi

POSTER SUNULAR

Ali G?ncan, Zeynep Yolda?, Nilg?n Madanlar

izmir ilinde seftalide Bulunan Yaprakbiti türleri ve doğal düşmanlarınin Belirlenmesi üzerinde araştırmalar

B. Hepdurgun, T. Turanli, C. Kaplan

Balikesir ve Çanakkale illerinde Zeytin bahçelerinde Bulunan Bazi Ichneumonoidea türleri

Cihan G?k?e, Ali Sevim, Zihni Demirba?, ?smail Demir

Rhinchites bacchus L., (Coleoptera: Rhynchitidae)?dan ?zole Edilen Bakterilerin Tan?mlanmas? ve zararli üzerindeki Etkileri

Ekrem Atakan

Çilekte Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) ile avci böcek, Orius niger (Wolff) (Hem.: Anthocoridae) Populasyon gelismesi arasindaki ?li?kinin araştırılması
 

Emine ??kman, Ahmet Beyarslan, Murat Yurtcan

Elaz?? ve Malatya illerinde Saptanan Ichneumonoidea (Hymenoptera) türleri

Emine Ery?zl?, Zihni Demirba?, ?smail Demir

Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae)?dan ?zole Edilen Bakterilerin zararli üzerindeki ?nsektisidal Aktivitelerinin araştırılması

Ertan Yan?k, Levent ?nl?, Abuzer YÜCEL

Antepf?st??? bahçe Kenar?nda Bulunan Badem ve Yabani Badem agaçlarinda Saptanan predatör böceklerin Belirlenmesi

Gregory Thomas Sullivan, ?smail Karaca, Sebahat K. Ozman Sullivan, George Japoshvili

Karadeniz Bölgesi?nde Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) üzerinde Yeni Bir Parazitoid: Chouioia cunea Yang (Hymenoptera: Eulophidae)

G?lin Bozta?, M. M?ge Yaz?c?, ?smet Haseneko?lu, Fikrettin ?ahin

?ki Entomopatojen Fungus ?zolat?n?n Myzus persicae?ye Etkileri

Hilal Tunca, Ne?et K?l?n?er

Neem Azal?-T/S Koinobiont Larval Parazitoit Venturia canescens Grav. (Hymenoptera: Ichneumonidae)?in gelişimine Etkisi

?lker Kepenekci, Emre Evlice

Steinernema feltiae (Rhabditida: Steinernematidae)?nin ?ki Irk?n?n Laboratuvar koşullarinda Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) ve Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae) Larvalar? üzerindeki Etkileri

?lyas Tek?am, ?rfan Tun?

Antalya?da turunçgil ?i?eklerinde Thripslerle Birlikte Bulunan Parazitoid ve predatörler

Musa Büyük, Sedat Eren

Güneydogu Anadolu Bölgesi?nde Nohut Yaprak Galeri sineği (Liriomyza cicerina Rond.) (Dip.: Agromyzidae)?nin Parazitoidleri

M?jgan K?van, Tolga Aysal

Tekirda?da Armut Kaplan?n?n Yeni Bir doğal düşman?: Stethoconus pyri (Mella) (Hemiptera: Miridae)

Ozan DemirÖZER, ?. Evrim Ar?c?, M. Sedat Sevin?, ?smail Karaca

Entomopatojen Fusarium subglutinans??n Chilocorus nigritus (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae) üzerindeki Biyolojik Etkisinin Belirlenmesine Y?nelik Bir ?n çalişma
 

Sebahat K. ?zman Sullivan, Heval ?cal, Gregory Thomas Sullivan, Melih M?c?k

Parthenolecanium spp.?ye karşi kullanilan Bazi Pestisitlerin Verticillium lecanii (Zimmerman) Vi?gas üzerindeki Etkileri

?erife ??ci, Zihni Demirba?, Kaz?m Sezen

Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa)?nun Bakteriyal Floras?n?n?n Belirlenmesi

Yasemin ?zdemir, Yasemin G?ler

Sultanda?? Havzas?nda Kiraz bahçelerinde Tespit Edilen Ichneumonidae (Hymenoptera) türleri

Bilgin GÜVEN, Nilg?n Madanlar

izmir ?li seftali bahçelerinde Bulunan zararli Akar türleri ile Predatürleri

?i?dem G?ne?, UgUR G?zel

Marmara Bölgesi?nde Saptanan Entomopatojen Nematod Faunas?

Eren Uysal, Elif Akdemir, M. Sedat Sevin?, ?smail Karaca

Bazi tarimsalsavas ?la?larinin avci böcek Chilocorus nigritus (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae) üzerine Etkileri

Mehmet ?im?ek, Nedim Uygun

Bazi tarimsalsavas ?la?larinin Leptomastix dactylopii HOW. (Hym.: Encyrtidae)?ye Etkilerinin araştırılması

Ekrem Kaya, Erhan Ko?ak, Erkan Y?lmaz, Bilgin GÜVEN

Manisa ?li Hububat alanlarinda S?ne Yumurta Parazitoitleri (Hymenoptera: Scelionidae) ve Populasyon Değişimleri
 

Neziha Bulun, ?i?dem G?ne?, UgUR G?zel

Entomopatojen Nematodlarin kökur Nematodu (Meloidogyne incognita, Tylenchida: Meloidogynidae) üzerine etkinliğinin Belirlenmesi
 

UgUR G?zel, ?i?dem G?ne?
?? Entomopatojen Nematod T?r?n?n farkli sıcaklarda Misir Ko?an Kurdu Sesamia nonogriodes (Lepidoptera: Noctuidae) üzerinde etkinliğinin araştırılması

?smail Karaca, A. V. Khomutov, L. P. Krasavina, V. A. Pavlyushin

The Optimization of Control of Aphids in Greenhouses Using Aphidophagous Insects and Entomopathogens


Fahriye S?mer, Sevcan ?ztemiz, Aydin ?. Tun?bilek

Trichogramma türlerinin (Hymenoptera: Trichogrammatidae) Te?hisinde Molek?ler yöntemlerin kullanılması

?zkan Bozbek, Ya?ar K?t?k, Harun Al?c?, ?. Fatih ?ak?rbay, Adnan Canbay

Erzincan?da Elma Pamuklubiti [Eriosoma lanigerum (Hausmans)] (Hem.: Pemphigidae)?nin yayılışı, Yo?unlu?u, Parazitoit ve Predatürlerinin Tespiti

Mustafa Portakaldal?, Serdar Satar

Artvin ve Rize ?lleri Coccinellidae (Coleoptera) Faunas? üzerine araştırmalar
 

Ahmet Emin Y?ld?r?m, Denis Wright

Yaprak ?st?nde Kurumu? Entomopatojen Nematodlarin Yaprakla Beslenen Lepidopter Larvalarin? Enfekte Etme Potansiyelleri
 

Mahmut ?slamo?lu, Serpil Korno?or, Vahdettin Akme?e

Gaziantep ilinde S?ne Yumurta Parazitoitleri (Trissolcus spp.) (Hymenoptera: Scelionidae)?nin Biyo-Ekolojileri üzerinde Bazi Gözlemler 

Selime ?lmez Bayhan, Mehmet R?fat Ulusoy

Çukurova Bölgesi?nde Cruciferae Familyas?na Ba?l? konukçular üzerinde Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Aphidiidae)?nin doğal Parazitleme Oran? 

Nihal ?zder, ÖZGÜR Sa?lam

Trichogramma brassicae (Bezdenko) ve Tricthogramma evanescens Westwood?un Cadra cautella Walker Yumurtalarinda K?sa S?reli Depolanmas?n?n Parazitoit Kalitesine Etkileri

Okunma 11992 defa Son Düzenlenme Perşembe, 09 Şubat 2017 03:09