Tüzük

TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I

Dernegin Adi, Merkezi ve Amaci

MADDE 1. Entomoloji Dernegi adinda bir dernek kurulmustur.

MADDE 2. Dernegin merkezi Bornova'dadir. Dernegin subesi yoktur

MADDE 3. Entomoloji Dernegi bilimsel bir dernektir, politika ile ugrasmaz.

MADDE 4. Dernegin amaci, Entomoloji ile ilgili bulunan bilimsel arastirmalari tanitilmasi, yayilmasi ve sevdirilmesine çalismak, bu daldaki elemanlarin tesvik ve aralarindaki iliskileri düzenleyici faaliyetlerde bulunmak, mesleki formasyonlarinin gelismesine ve menfaatlerinin korunmasina yardimci olmak, arastirma kurumlari ve benzeri müesseselerle gerekli her türlü isbirligini saglamaktir.

 

MADDE 5. Dernek bu amacini gerçeklestirmek için:

 • Amacina uygun her türlü yardimda bulunur ve bilimsel bir dergi yayinlar.

 • Entomoloji dalinda çalisan elemanlarin bilimsel niteliklerinin gelistirilmesine yardimci olacak her türlü konferans, seminer, toplanti inceleme gezileri düzenler ve bu gibi faaliyetlere katilir.

 • Arastiricilarin kendi konularinda yurt içinde veya yurt disinda ihtisas veya doktora yapmalarini tesvik eder ve gerekli kolayliklarin saglanmasina çalisir.

BÖLÜM II

Üyelik Durumu Dernege Üye Olmak, Üyelikten Çikma ve Çikarilma Kosullari

 

MADDE 6. Dernegin asal ve onursal olarak üzere iki tip üyesi vardir.

 

MADDE 7. Dernege asal üye olmak için:

 • T.C. vatandasi olmak.

 • Medeni haklari kullanma ehliyetini haiz ve 18 yasini bitirmis olmak.

 • Dernege girmek istedigini ve tüzük hükümlerini kabul ettigini yazili olarak bildirmek.

 • Entomoloji alaninda ve buna yakin diger bilim dallarinda yüksek ögrenim görmek ve bu dallarda çalismis veya çalismakta bulunmak.

 • Yönetim kurulunca üyeligi onanmis olmak gerekir.

MADDE 8. Onursal üye olmak için:

 • Medeni haklari kullanma ehliyetine haiz ve 18 yasini bitirmis olmak.

 • Bilgi, ihtisas, tecrübe, maddi ve manevi liyakat ve yetenegi ile dernege faydali olmak.

 • Onursal üyeligi yönetim kurulu tarafindan onanmis olmak gerekir.

 • Entomoloji alaninda isim yapmis yabanci uyruklular da isterlerse yönetim kurulu karari ile dernege onursal üye olabilirler.

MADDE 9. Asal üyelerin yetki ve sorumluluklari:

 • Olagan ve olaganüstü kongrelere katilmak, buralarda konusmak ve tekliflerde bulunmak.

 • Yönetim kurulu ve Denetleme kuruluna üye seçmek ve seçilmek.

 • Genel kurul ve yönetim kurulunun verecegi temsil sorumlulugunu geregi gibi kullanmak.

 • Her asal üye bir oy hakkina sahiptir üye oyunu bizzat kullanabilecegi gibi diger bir üyeye yazili izniyle de kullandirabilir. Her üye genel kurulda kendinden baska bir üyeyi temsil eder.

 • Asal üyelik hakkina sahip olabilmek için genel kurul toplanti tarihin den en az bir ay önce dernege üye yazilmis olmak ve aidatini ödemis bulunmak gereklidir.

MADDE 10. Onursal üyeler dernegin olagan, olaganüstü ve her türlü bilimsel toplantilarina katilabilirler, konusabilirler ve teklifler yapabilirlerse de kurullarda seçmek ve seçilmek haklari yoktur.

 

MADDE 11. Tüzüge aykiri davranista bulunanlar ile dernek aidatini ödememekte israr edenler yönetim kurulu karari ile dernekten çikarilirlar. Ilgili üye ilk genel kurul toplantisinda yönetim kurulunun üyelikten çikarma kararinin görüsülmesi amaciyla basvurabilirler. Genel kurulun bu üye hakkindaki karari kesindir.

 

MADDE 12. Dernekten kendi arzulari ile çikmak isteyenler bu isteklerini yazi ile yönetim kuruluna bildirirler.

 

BÖLÜM III

Dernegin Organlari

MADDE 13. Dernegin organlari sunlardir:

 • Genel Kurul

 • Yönetim Kurulu

 • Denetleme Kurulu

Genel Kurulun Kurulus ve Çalisma Sekli

 

MADDE 14. Yönetim kurulu Genel kurula katilacak üye listelerini düzenler. 15 gü:n önceden mahalli gazetede duyurulur. l.de çogunluk yoksa 2.nin nerede ne zaman olacagi duyurulur, 2 toplantisi arasi 1 haftadan az olmaz. Toplanti günü, saati, yeri, giindemi 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazi ile bildirilir ve üye listesi eklenir. Toplanti herhangi bir sebepten geri birakilirsa, geri birakilma nedeni de belirtilerek mahalli gazeteye ilan verilir, en geç 2 ay içinde yapilmalidir.

Üyeler 2. toplantiya l. fikradaki esaslara göre yeniden çagirilir ve 2. fikradaki mülki amirine duyurulur. Dernek genel kurul toplantisi bir defadan çok geriye birakilmaz. Dernek genel kurulu 2 yilda bir aralik ayinda yönetim kurulunun çagrisi ile toplanir.

 

MADDE 15. Kuru1 toplantisindaki konusmalar yönetim kurulu tarafindan düzenlenip duyurulan gündeme göre yapilir. Toplantiya katilan üyelerin en az onda birinin yazili veya sözlü teklifi ve genel kurulun karari ile gündeme yeni madde eklenebilir.

 

MADDE 16. Genel kurul toplantisi yönetim kurulu baskani veya görevlendirecegi yönetim kurulu üyelerinden biri tarafindan açilir, yoklama yapilir, genel kurula katilma hakki olan üyelerin yaridan bir fazlasinin oldu gu saptandiktan sonra gi.indemin birinci maddesi geregince baskanlik kurulu seçilir. Ilk toplantida yeter sayi saglanamazsa 2. toplantida çogiiriluk aranmaz, ancak bu 2. toplantiya istirak eden üye sayisi Dernek yönetim ve Denetleme Kuruluslari üye tamsayilari toplaminin 2 katindan asagi olamaz.

 

MADDE 17. Baskanlik kurulu bir baskan ve iki sekreterden olusur.

 

MADDE 18. Asagidaki hallerde genel kurul olaganüstü toplantiya çagrilir:

 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördügü hallerde.

 • Dernege kayitli üyelerin en az beste birinin dernek yönetim kuruluna yazili olarak basvurmalariyla.

MADDE 19. Olaganüstü genel kurul toplantisi olagan genel kurul toplantisi gibi yapilir. Bu toplantida sadece toplantiya neden olan konular üzerinde, görüsülüp karar alinir.

 

MADDE 20. Genel kurulun baslica görev ve yetkileri sunlardir:

 • Dernegi ilgilendiren hususlarda kararlar alinir.

 • Dernegin gelismesi için gerekli faaliyet alanlarini ve esaslarini saptar.

 • Yönetim ve denetleme kurullarinin asil ve yedek üyelerini seçer.

 • Yönetim ve denetleme raporlarini inceler, kabul veya reddeder. Yönetim kurulunu ibra eder veya etmez.

 • Gelecek dönem çalismalarinda yönetim kuruluna öneriler verir.

 • Yönetim kurulunun getirecegi yeni dönem gelir ve gider bütçelerini inceler, aynen veya degistirerek kabul eder.

 • Gerektiginde dernegin feshine karar verebilir,

 • Gerektiginde tüzükte degisiklik yapar.

MADDE 21. Genel kurul kararlarini salt çogunlukla alir.Her üyenin bir oyu vardir. Oylar gizli olarak verilir ve açik olarak tasnif edilir. Yalniz. dernegin tüzügünde degisiklik teklifleri için dernege kayitli üye sayisinin üçte ikisinin bulunmasi ve kararin genel kurul üye sayisinin yaridan bir fazlasiyla alinmasi gerekir.

 

MADDE 22. Genel kurulda yapilan konusmalar ve alinan kararlar toplanti baskani, ve sekreterler tarafindan imzalanarak dosyasinda saklamak üzere yönetim kuruluna verilir. Dernek yönetim kurulunda alinan bu kararlardan önemli gördüklerini yayin organi veya sirkülelerle üyelerine ve ilgililere duyurur.

 

Dernek Yönetim Kurulunun Kurulusu ve Çalisma Sekli

 

MADDE 23. Dernek yönetim kurulu 5 asil 5 yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim kuruluna seçilenler yapacaklari ilk toplantida gizli oylama ile bir baskan, bir ikinci baskan, bir sekreter, bir sayman seçerek görev bölümü yaparlar.

 

MADDE 24. Yönetim kurulu kararlarini çogunlukla verir.

 

MADDE 25. Herhangi bir nedenle olursa olsun üst üste bes toplantiya gelmeyen yönetim kurulu üyesi çekilmis sayilir ve yerine siradaki ilk yedek geçer.

 

MADDE 26. Yönetim kurulu üye sayisi, bosalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayismin yarisindan asagi düserse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafindan bir ay içinde toplantiya çagrilir. Yeniden seçilenler ilk dönem genel kurul toplantisina kadar görev yapar.

 

MADDE 27. Dernek yönetim kurulu ayda en az bir toplanti yapar.

 

Dernek Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

MADDE 28. Dernek yönetim kurulunun baslica görev ve yetkileri sunlardir:

 • Genel kurulca alinacak kararlari uygulamak, dernek islerini genel kurulun direktiflerine uygun olarak yürütmek.

 • Genel kurula sunulmak üzere yillik çalisma raporu ve bilançoyu, dernegin yeni dönem gelir ve gider bütçelerini hazirlamak.

 • Genel kurul toplanti yerini, saatini ve gündemini saptamak.

 • Gerektiginde genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirmak.

 • Üye kayit defteri, Karar defteri, Gelen-Giden evrak defteri, Gelir ve Gider defteri, Bütçe, Kesin hesap ve bilanço defteri, Demirbas defteri tutmak, dernekle ilgili yazismalari yapmak, dosyalari tutmak.

 • Üye giris ve çikis islemlerini düzen içinde yapmak.

 • Yayin, bilim, inceleme ve gerektiginde diger çalisma komisyonlarini bu komisyonlarin görev ve yetkileriyle çalisma sekillerini belirlemek.

 • Dernegin amacinda kayitli bulunan isleri yapmak.

MADDE 29. Baskan, yönetim kuruluna baskanlik eder, baskanin olmadigi hallerde ikinci baskan bu görevi yapar.

 

MADDE 30. Sekreter üyenin görevleri sunlardir:

 • Dernek yönetim kuruluna ait islemleri düzen içinde yürütmek, kanunla tutulmasi gerekli defterleri tutmak, dernek ile ilgili yazismayi yönetmek.

 • Genel kurula sunulacak yillik çalisma raporunu hazirlamak, gelir ve gider bütçelerini sayman üye ile birlikte düzenlemek.

 • Yönetim kurulu oturumlari için gerekli bütün evrak ve diger ihtiyaçlari hazirlayarak toplantiya getirmek.

 • Üye kayitlarini, yönetim kurulunun kabul edecegi sekilde düzenleyerek yapmak.

MADDE 31. Dernegin hesap islerinden sorumlu olan sayman üyenin isleri sunlardir:

 • Dernegin para islerini düzenlemek.

 • Yillik gelir ve gider bütçelerini sekreter üye ile birlikte hazirlamak.

 • Dernek gelirlerinin toplanmasini saglamak, demirbas defterini düzenlemek.

Denetleme Kurulunun Kurulusu

 

MADDE 32. Denetleme kurulu genel kurul tarafindan gizli oyla ve açik olarak tasnif sonucu en çok oy alan üç asil üyeden olusur ve ayrica üç yedek üye seçilir. Asil üyeler kendi aralarinda bir baskan seçerler.

 

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

MADDE 33. Denetleme kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

 • Dernegin hesaplarini ve buna iliskin bütün bilgileri en az alti ayda bir denetlemek, denetleme ile ilgili iki kopya tutanak hazirlar, birisini bilgi için yönetim kuruluna digerini dosyasinda saklar.

 • Dernek hesap isleri, yönetim kurulunun hazirlayacagi bilanco ve yeni dönem bütçesine ait yillik raporunu genel kurula sunmak üzere hazirlar.

BÖLÜM IV

Dernegin Gelir ve Giderleri

 

MADDE 34. Dernegin baslica gelir kaynaklari sunlardir:

 • Genel kurulca saptanan ve üyelerden her ay alinacak aidatlar.

 • Özel kurumlarca yapilan yardimlar.

 • Hediye ve bagislar.

 • Sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler.

 • Diger kaynaklardan saglanan gelirler.

MADDE 35. Dernegin feshi 2098 sayili dernekler kanunun Madde 55'te yazili esaslari dahilinde yürütülür.

 

MADDE 36. Bu tüzükte bulunmayan hususlarda dernekler kanunun hükümleri tatbik edilir.

 

MADDE 37. Dernegin kurucu üyeleri asagida gösterilmistir.

 

KURUCU HEYET

 1. Prof. Dr.Niyazi LODOS

 2. Prof. .Feyzi ÖNDER

 3. Doç. Dr.Cezmi ÖNCÜER

 4. Dr. Enis ERKIN

 5. Dr. Aynur BARAL

 6. Hasan KAVUT

 7. Yusuf KARSAVURAN

 8. Sündüz UZUN

 9. Sami ARSOY

NOT: Kurucu Heyet üyelerinin ad, soyad ve ikametgahlari arka sayfada verilmistir. Dernek ile ilgili yapilacak yazisma ve tebligati almaya tam geçici yönetim kurulu üyeleri yetkilidir.