Pazar, 15 Ocak 2017 10:55

Güncel

20. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI

05.01.2016

Sayın Üyemiz,

1. Türkiye Entomoloji Derneği'nin 20. Olağan Genel Kurulu 29.12.2015 tarihinde Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonunda yapılmıştır.

2. Yapılan seçimler sonucu Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşmuştur.

Yönetim Kurulu Görevi
Prof. Dr. Ferit TURANLI Başkan
Doç. Dr. Galip KAŞKAVALCI II. Başkan
Arş. Gör. Dr. Ahmet HATİPOĞLU Yazman
Arş. Gör. Dr. Firdevs ERSİN Sayman
Dr. Dilek TURANLI Üye

 

Denetleme Kurulu
Prof. Dr. Zeynep YOLDAŞ
Dr. Tülin KILIÇ
Zir. Yük. Müh. Erkan YILMAZ

3. Üye aidatlarının 2016 ve 2017 yılında  aylık 7 TL ( Yıllık 84 TL) olması oybirliği ile kabul edilmiş olup üyelerimizin aidatlarını aşağıda belirtilen Dernek hesaplarından birisine en kısa sürede en az 6 aylık veya yıllık olarak göndermeleri kararlaştırılmıştır.

Aidatların düzenli olarak ve zamanında ödenmesi, dernek çalışmaları açısından son derecede önemlidir. Geçmiş yıllardan aidat borcu olanların bu borçlarını, ödeyecekleri yılın aidatı üzerinden güncel olarak ödemeleri gerekmektedir.

Üyelerimiz tarafından dernek hesaplarına yatırılacak her türlü ücretin açıklama kısmında ne amaçla yatırıldığının belirtilmesi, karışıklığı önlemek açısından önem taşımaktadır.

Ödemelerinizi yatırabileceğiniz Entomoloji Derneği Hesapları;